81 tester jobs in Ha Noi

Senior Tester (QA/QC, AWS)

Ha Noi
 • Siêu dự án hàng chục triệu đô
 • Gói thu nhập lên đến 18 tháng
 • Làm việc với C.Gia BCG, AWS…

20 Automation Tester (Java/Python/QA QC)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 13th month salary and bonus
 • 18 leaves per year
 • Medical benefits for family

Sr Automation Test Engineer (QC/Tester)

Ha Noi
 • Work with iconic IT projects
 • Be part of a high-performing
 • Work with the brightest minds

Automation Tester (.NET C# / JavaScript)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

Gấp- Tester/QA (High salary)

Ha Noi
 • professional/high skill staff
 • challenging & interest. proj.
 • easy going and friendly env.

2 Tester (QA/QC, Agile) App & Web

Ha Noi
 • Flexible working time
 • International environment
 • Attractive salary & benefits