52 tester jobs in Ha Noi for you

Quality Assurance Engineer (QA, Tester)

Ha Noi

Tester (QA QC ~ 1y exp)

Ha Noi

Automation Test Lead (Tester,QC,English)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Tester QA QC (US, UK) - Up to $900

Ha Noi

Junior Tester (QA/ AC, SQL)

Ha Noi

Software Tester (QA QC, English)

Ha Noi

02 Tester (Male Preferred)

Ha Noi

Tester (QA Engineer)

Ha Noi

Senior Tester - Up to 1500$

Ha Noi
  • Competitive Salary and Benefit
  • Multinational Environment
  • Training opportunies

Quality Assurance Engineer (Tester)

Ha Noi
Get new Tester jobs by email

5 Tester (QA QC)

Ha Noi

Team Leader / Senior Tester ~ 1500$

Ha Noi

QA QC (Tester)

Ha Noi

10 Tester (QA QC)

Ha Noi

06 Tester

Ha Noi

Tester Application (QA QC)

Ha Noi

QA/QC Engineer (Tester)

Ha Noi

Tester (QA QC, English)

Ha Noi

02 Tester

Ha Noi
  • Mua Bảo Hiểm sức khoẻ hàng năm
  • Có cơ hội du lịch nước ngoài
  • Tiền thưởng lớn

Software Tester (QA QC) - Up to $800

Ha Noi

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản