25 tester jobs in Ha Noi

 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần
 • Cơ hội được học hỏi, đào tạo và phát triển nhanh
Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần
 • Cơ hội được học hỏi, đào tạo và phát triển nhanh
Hot
Ha Noi
18h
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực 25 - 30M
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Ha Noi
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực 25 - 30M
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Ha Noi
11d
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng năng lực và đóng góp
 • Chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần
 • Cơ hội được học hỏi, đào tạo và phát triển nhanh
Ha Noi
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng năng lực và đóng góp
 • Chăm sóc sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần
 • Cơ hội được học hỏi, đào tạo và phát triển nhanh
Ha Noi
11d
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Ha Noi
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Ha Noi
11d
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Allowances & Training Programs
 • Hybrid Working
Ha Noi
 • Up-to 16-month Income / Year
 • Allowances & Training Programs
 • Hybrid Working
Ha Noi
27d
 • Hybrid working with Attractive salary
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Hybrid working with Attractive salary
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary + PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
Ha Noi
13d