44 tester jobs in Ha Noi for you

Tester/QA

Ha Noi
 • Excellent working environment
 • Annual performance-based bonus
 • Premium healthcare for staff

04 Tester (QA QC)

Ha Noi

Manual Tester (All Level)

Ha Noi

App Tester (QA QC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

15 Tester web Up to $1200

Ha Noi
 • Lương lên tới $1200
 • Lương - thưởng hấp dẫn
 • Hỗ trợ chỗ ở nviên ngoại tỉnh

Tester (QA QC)

Ha Noi

10 Business Analyst/Tester (Up to $1200)

Ha Noi

Business Analyst (Tester)

Ha Noi

15 Senior Tester (QA QC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi
Get new Tester jobs by email

Tester Leader - Up to $1200

Ha Noi

Tester (QA QC)- Up to 1000$

Ha Noi

02 Senior Tester/QA (Up to $900)

Ha Noi

02 Tester (QA QC)

Ha Noi

(Junior/Lead) Mobile Game Tester

Ha Noi
 • Lương deal cạnh tranh
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Business Analyst (Tester) - Up to $1100

Ha Noi

05 Tester (QA QC)

Ha Noi

05 Kiểm thử ứng dụng - Tester (QA QC)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Automation Tester (QA)

Ha Noi
 • Team with the best technology
 • Very challenging environment
 • Good salary higher than others

03 Tester (QA QC) - Up to 20M

Ho Chi Minh
Ha Noi

Company Spotlight