141 tester jobs in Vietnam for you

QA QC/Tester

Ho Chi Minh

02 Senior QC (Tester)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

Advanced Tester

Ho Chi Minh

Junior Software Tester/QC (02 Engineers)

Ho Chi Minh

Senior Manual/ Automation Tester ~ $1300

Ha Noi

Software Tester (QA QC, SQL)

Ho Chi Minh

Embedded System Tester

Ho Chi Minh

IT Senior/ Leader Tester (4 Years ~ )

Ho Chi Minh
 • Bonus, Review lương 2 lần/năm
 • Đi Nhật training miễn phí
 • Bảo hiểm, du lịch hấp dẫn

Senior Tester

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc toàn cầu
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp

Automation Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
Get new Tester jobs by email

Sr Automation Tester (Kotlin/Java/QA QC)

Ho Chi Minh

Senior Manual Tester QA / QC

Ho Chi Minh

Tester Engineer (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Twice pay revision in a year
 • 100% salary probation period
 • Basic Tet bonus (paid 2 times)

Tester (N3) - Upto $1500

Da Nang

Senior QA QC (Tester)

Ho Chi Minh

Software Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Manual QA Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Senior Software Tester (QA)

Ho Chi Minh

Tester QA/ QC Lead

Ha Noi

Software Tester (QA QC)

Ha Noi

Company Spotlight

Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Headline Photo
Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia