21 team leader jobs in Ho Chi Minh for you

Back-end Team Leader (Java, J2EE)

Ho Chi Minh
 • Attractive packages & bonus
 • One of the top Fintech Company
 • Monday-Friday (5 working days)

QC (Senior & Team Leader)

Ho Chi Minh

Senior Laravel (ReactJS, Team Leader)

Ho Chi Minh

Lead Data Scientist

Ho Chi Minh

★Project Leader (Java or C#)★

Ho Chi Minh
 • Môi trường hòa đồng thân thiện
 • Chú trọng đào tạo
 • Phát triển sự nghiệp

Front-End Leader (ReactJS/JavaScript)

Ho Chi Minh
 • KPI Bonus (2-7 months salary)
 • Macbook Pro provided
 • Flexible working time & no OT

Delivery Manager

Ho Chi Minh
 • Generali Health Insurance
 • 13th month bonus
 • Trip for Employee & Partner

Product Manager/Team Lead (UI-UX)

Ho Chi Minh

Web Technical Lead

Ho Chi Minh

Senior Java Developer

Ho Chi Minh

Senior Business Analysts

Ho Chi Minh

Principal Software Leader (C#, .NET)

Ho Chi Minh

03 PHP Team Leaders

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

QA Leader (Tester)

Ho Chi Minh

Technical Lead (Frontend/ReactJS)

Ho Chi Minh

Backend Tech Lead (JavaScript/Java/J2EE)

Ho Chi Minh
 • Good working environment
 • Global jobs await
 • Music is our driving force

Frontend Tech Lead (Javascript)

Ho Chi Minh
 • Up to $ 3000
 • Personal Macbook pro provided
 • Dynamic,Innovative,Friendly

Front-end leader ( angular, javascript )

Ho Chi Minh

Senior QA QC Leader (Tester)

Ho Chi Minh

Head of TechOps (Digital Bank, Manager)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất