41 Team Leader jobs in Vietnam for you

Database Development Team Leader

Ho Chi Minh

Python Web Team Leader - up to $1800

Ha Noi

Android Team Leader

Ho Chi Minh

10 PHP Dev (Team Leader) Upto 24M

Ha Noi

Senior Software Engineer C#/Team Leader

Ho Chi Minh

Teachnical Team Leader (.NET, Java)

Ho Chi Minh

PHP Team Leader (JavaScript, CSS, HTML)

Ha Noi

IT Team Leader

Ho Chi Minh

.NET Team Leader

Ho Chi Minh

ERP Team Leader (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi
Get new Team Leader jobs by email

IT Business Analysis Team Leader

Ho Chi Minh

Senior iOS Team Leader

Ho Chi Minh

Full-stack Java Lead Developer

Ho Chi Minh

Front-end Technical Lead (ReactJS)

Ho Chi Minh

Senior Android Developer (up to $1000)

Ha Noi

PHP Technical Lead

Ho Chi Minh

Senior QC Lead

Ha Noi

System Leader (Manager) upto: $2000

Ha Noi

Technique Leader (PHP, ReactJS)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội tham gia dự án lớn
  • Cơ hội onsite ở nước ngoài
  • Chế độ bảo hiểm y tế cao

【Urgent】3 PHP Team Leaders (up to $1500)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội onsite 3 tháng tại Nhật
  • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
  • Bonus tháng 13, kết quả dự án.

Company Spotlight

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – To build the Top global Service for a better World

Ho Chi Minh