16 team leader jobs in Ha Noi

3 Project Manager/Team Leader (.NET, C#)

Ha Noi
  • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
  • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
  • Carrier path rõ ràng

Tech Lead Magento (Up to 2000$ + Bonus)

Ha Noi
  • Attractive Salary and benefits
  • Review performance twice/year
  • Friendly and professional work

PHP Team Leader (MySQL, MVC) - Upto 45M

Ha Noi
  • Bảo hiểm cá nhân cao cấp
  • Thưởng kinh doanh theo dự án
  • Đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng