21 team leader jobs in Ha Noi for you

02 PQA Dự Án (QA/ QC, Team Leader)

Ha Noi

Senior/Team Leader Ruby Dev ~ 1800$

Ha Noi
 • Mức lương thưởng cạnh tranh
 • Môi trường trẻ, đa văn hoá
 • Dự án với KH hàng đầu Nhật Bản

Project Team Leader/ Magento Team Leader

Ha Noi

[Urgent] 3 Tester (QA/QC or Team Leader)

Ha Noi

Java Fullstack Team Leader - Up to $2500

Ha Noi
 • Top market salary
 • Flexible working environment
 • Telecommunication technologies

PHP Team Leader

Ha Noi

IT Team Leader

Ha Noi

Team Leader (PHP, MySQL) - Up to $1500

Ha Noi

Test Lead (Tester, QA QC)

Ha Noi

Team Lead Big Data

Ha Noi
Get new Team Leader jobs by email

Business Analyst Leader - Up to $1500

Ha Noi

Test Manager (Up to 30M VND)

Ha Noi

01 Test Leader

Ha Noi

QA Tester (Senior/Leader) Upto 1300$

Ha Noi
 • Thưởng cuối năm (2-3 tháng)
 • Review lương 6 tháng/lần
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty

Java Team Leader/Senior

Ha Noi

Bridge Software Engineer- up to $2500

Ha Noi

Tester Leader (English) - Up to $1300

Ha Noi

Product Manager (Mobile App)

Ha Noi

Web Lead Dev (Ruby on Rails/PHP) ~$2500

Ha Noi

Product Manager ($1000 - $2500)

Ha Noi
 • Quyền nhận cổ phiếu công ty
 • Cơ hội công tác nước ngoài
 • Có thể làm việc sau Tết

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam