29 sql jobs in Ha Noi for you

04 Web Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
Others

Senior Java Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

7 CV Qtrị ứng dụng mức 2 (SQL, Oracle)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

46 Developers (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

2 CVC/CVCC Vận Hành Ứng Dụng (Linux/SQL)

Ha Noi

Quản trị cơ sở dữ liệu SQL MySQL 18M-25M

Ha Noi

[Up to 1500$] Android Developers (SQL)

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện

Urgent 03 Business Analyst (SQL, Agile)

Ha Noi

Developer (C#, C++, SQL)-Up to $2000

Ha Noi

NodeJS, C# Developer (SQL) (Agile Team)

Ha Noi

2 Senior Java Developers (Spring, SQL)

Ha Noi

Business Analyst (Tester, SQL) Upto2500$

Ha Noi
 • Mức lương tới $2500
 • Performance review: 2 lần/năm
 • Môi trường có văn hóa "Mở"

Developer (SQL, .NET, HTML)

Ha Noi

Backend Dev (Python/ Django, SQL)

Ha Noi
 • Great leaders
 • Advancement opportunities
 • Premium health care

.NET Developer (ASP.NET, MS SQL) 18-25tr

Ha Noi

Back-end Developer (C#, .NET, SQL)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội onsite nước ngoài
 • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

Winform Deverloper (VB.NET / C# / SQL)

Ha Noi

02 Tester (QA QC, SQL) Up to 20M

Ha Noi

Business Analyst- Up to 1500$

Ha Noi

C# Developer ( .NET )

Ha Noi

Company Spotlight

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam