128 sql jobs in Vietnam for you

System Engineer (MySQL, SQL)

Ho Chi Minh - District 1

10 Tester (QA QC, SQL)

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc năng động
 • Cơ hội thử thách và phát triển

2 .NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi - Other
Others
.NET SQL C#
19 hours ago

C# Developer (.NET, SQL) up to 1500$

Ha Noi - Cau Giay
C# SQL .NET
20 hours ago

Java Developers (English, SQL)

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Onsite opportunities in US, UK
 • 13th salary, performance bonus
 • Training &Personal Development

Developers-Python/Django,SQL ~$1600

Ha Noi - Ba Dinh
 • 13 month salary + Health care
 • Fun + collaborative enviroment
 • Extra Lunch Allowance
Python SQL
1 day ago

Senior Backend Developers (.NET, SQL)

Da Nang - Hai Chau
 • Competitive salary & benefits
 • 13th month salary
 • Performance Bonus

Database Administrator (Oracle; SQL)

Ha Noi - Cau Giay

.Net Developer (C#/SQL)

Ho Chi Minh - District 11
 • International Environment
 • NET Salary - Year-end Bonus
 • Onsite Opportunities

02 Business Analyst (SQL, MySQL)

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Thu nhập cạnh tranh upto 1000$
 • Môi trường làm việc năng động
 • Cơ hội thử thách và phát triển

Senior QA Automation Tester (SQL)

Ho Chi Minh - District 9
Ha Noi - Cau Giay

Sr Fullstack Dev (PHP, SQL, Javascript)

Ho Chi Minh - Binh Thanh

Senior Consultant (SQL/Oracle/Database)

Ho Chi Minh - District 7

[Urgent] - Tester (MySQL, SQL)

Ha Noi - Cau Giay

Database Developer (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh - District 3

Developer (C#, C++, SQL) - Up to $2000

Ha Noi - Cau Giay

Junior Software Dev (Java, C#, SQL)

Ho Chi Minh - District 11
 • Cơ hội training tại Hoa Kỳ
 • Du lịch, tiệc công ty hằng năm
 • Lương và thưởng hấp dẫn

Software Dev (Java, SQL, CSS/JavaScript)

Ha Noi - Hoan Kiem

Mid/Sr .NET Developer (MVC5, SQL) ~$1800

Ho Chi Minh - Tan Binh
Da Nang - Hai Chau

02 Junior IT Devops (Linux, SQL)

Ho Chi Minh - District 1

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.