163 sql jobs in Vietnam for you

Database Administrator (DBA/SQL/MySQL)

Ho Chi Minh

Chuyên viên cao cấp Quản trị CSDL (SQL)

Ha Noi

Junior/Senior Java Developer (SQL,JS)

Ho Chi Minh

10 Java Devs (SQL, HTML5) - Up to $1500

Ho Chi Minh
  • 13th and 14th salary
  • In-house Training
  • Mobile-adsl-level allowance

.Net Dev (C#, SQL) At least 6mths exp

Ha Noi

PHP Developer (MVC/SQL) - Up to $1600

Ha Noi

Java Back end Developer (Python, SQL)

Ha Noi

Senior .NET Developer (MVC, SQL)

Ha Noi

Technical Director (PHP, C#, SQL)

Ho Chi Minh

Application Operator (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh
Get new SQL jobs by email

.NET Dev (C#, VB.NET, SQL)

Ho Chi Minh
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
  • Nghỉ mát trong và ngoài nước

NodeJS Developer (CSS, SQL)

Ho Chi Minh

Business Intelligent (BI) Developer(SQL)

Ho Chi Minh
  • 30 paid leave days per year
  • Company Trip Overseas
  • 13th and 14th month bonus

Junior Software Developer (Java, SQL)

Ho Chi Minh

Java Developers (J2EE/SQL)- Up to $2,500

Ho Chi Minh

Software/Mobile Dev (Java, .NET, SQL)

Ha Noi

SQL Developer

Ho Chi Minh

.NET Web Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

ERP Specialist (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Database Administrator (MySQL, SQL)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam