114 sql jobs in Vietnam for you

ERP Developers (Database/SQL/.NET)

Ho Chi Minh

05 Experienced Developer (C, Java, SQL)

Ho Chi Minh

05.NET Dev (C#, ASP.NET Core, MVC, SQL)

Ha Noi

Sr/Jr. Java Developer (SQL, Upto $2000)

Ha Noi
 • Bonus for seniority
 • Opportunities to work onsite
 • Free grab for company-business

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 2000$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

5 Backend Dev (C/C++/Python/Golang, SQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Special bonus for Tet+holidays
 • Enterprising environment

Bridge Engineer (C#, SQL, Japanese N3)

Ho Chi Minh
Others
 • Lương gross 1,600 – 2,800 USD
 • Mức lương thử việc: 100%
 • Cơ hội trở thành Quản lý dự án

Urgent -10 Java Dev (SQL, Spring) ~$2000

Ha Noi
 • Mức lương cao, ổn định
 • Nhiều cơ hội thăng tiến
 • Junior Dev 1-2 năm KN là OK

System Admin (SQL, Oracle)

Ha Noi

Backend Team Leader (PHP, SQL)

Ho Chi Minh

Senior IT Helpdesk Consultant (SQL)

Ho Chi Minh

02 Web Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Java Developer (Spring, SQL)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Chance to working in Japan

Junior Data Analyst (Database, SQL)

Ho Chi Minh

Database Developer (Oracle, PL SQL)

Ho Chi Minh

3 Sr Back-end Devs (Python, SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (.NET. ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (JavaScript, SQL)

Others

SQL Server Dev (DBA) ($1200-$2200)

Ha Noi

Tester/QA Engineer (Javascript, SQL)

Ha Noi

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN