146 sql jobs in Vietnam

Frontend Dev (JavaScript/Oracle/SQL)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Senior Data Engineer (SQL, Cloud, ETL)

Ho Chi Minh
 • Attractive Package
 • Endless growth-company
 • 20 days of annual leave

PHP Backend Developer (Laravel, SQL)

Ha Noi
 • Cơ hội là thành viên nòng cốt
 • Cơ hội đào tạo 3 tháng ở Nhật
 • Được cấp máy tính cấu hình cao

Dev (Java/ C# /Javascript, SQL) ~2000$

Ha Noi
 • PV trước Tết nhận việc sau Tết
 • Lương upto 2000$
 • Có cơ hội làm việc tại Nhật