78 manager jobs in Vietnam

 • Môi trường phát triển tiềm năng;
 • Có cơ hội trở thành "Key Member" của công ty.
 • Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định
Ha Noi
 • Môi trường phát triển tiềm năng;
 • Có cơ hội trở thành "Key Member" của công ty.
 • Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định
Hot
Ha Noi
11h
 • Review lương 02 lần mỗi năm
 • Bảo hiểm toàn diện 24/7
 • Thưởng hàng quý và hàng năm
Ho Chi Minh
 • Review lương 02 lần mỗi năm
 • Bảo hiểm toàn diện 24/7
 • Thưởng hàng quý và hàng năm
Hot
Ho Chi Minh
1d
 • 13 months of salary & Excellent bonuses
 • Foreign language allowance (up to 500USD/month)
 • 19 days of paid leave + Premium global insurance
Ho Chi Minh
 • 13 months of salary & Excellent bonuses
 • Foreign language allowance (up to 500USD/month)
 • 19 days of paid leave + Premium global insurance
Hot
Ho Chi Minh
1d
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Hot
Ho Chi Minh
5d