121 java jobs in Ha Noi

 • Competitive income, lunch allowance
 • Annual leave: 15 days/year
 • Modern and flexible Agile Office
Ha Noi
 • Competitive income, lunch allowance
 • Annual leave: 15 days/year
 • Modern and flexible Agile Office
Hot
Ha Noi
1d
 • Full package of insurances & Premium health care
 • Review salary 2 times/year
 • Western management style
Ha Noi
 • Full package of insurances & Premium health care
 • Review salary 2 times/year
 • Western management style
Hot
Ha Noi
2d
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Hot
Ha Noi
3d
 • Làm việc với các công nghệ mới nhất
 • Lĩnh vực chứng khoán, tài chính hấp dẫn
 • Liên tục được đào tạo chuyên môn, kĩ năng
Ha Noi
 • Làm việc với các công nghệ mới nhất
 • Lĩnh vực chứng khoán, tài chính hấp dẫn
 • Liên tục được đào tạo chuyên môn, kĩ năng
Hot
Ha Noi
3d
 • Thu nhập hấp dẫn, đãi ngộ toàn diện
 • Dự án công nghệ trong và ngoài nước
 • Thử việc 100% lương
Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn, đãi ngộ toàn diện
 • Dự án công nghệ trong và ngoài nước
 • Thử việc 100% lương
Hot
Ha Noi
3d
 • Performance bonus (Quarterly basis)
 • Healthcare for employees & family
 • 18 paid leaves + full social insurances
Ha Noi
 • Performance bonus (Quarterly basis)
 • Healthcare for employees & family
 • 18 paid leaves + full social insurances
Hot
Ha Noi
3d