84 java jobs in Ha Noi for you

Web Backend Dev(Java, OOP, Spring)

Ha Noi - Cau Giay
 • Sign-on bonus trong năm 2020
 • 14~15 tháng lương/năm
 • Macbook Pro 2019&high-spec PCs
Java OOP Spring
13 minutes ago

5 Java Developers (JavaScript, Oracle)

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài

05 Blockchain Devs (Java/Go) Up to $2500

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Attractive salary and benefits
 • Technical training sessions
 • Great career path

Software Developer (Java,Spring,Angular)

Ha Noi - Cau Giay
 • Soát xét lương 2 lần/năm
 • Lương+Thưởng lên tới 50tr/th
 • Ăn trưa Free tại căng-tin cty

Senior Data Scientist (Python, Java)

Ha Noi - Hai Ba Trung

10 Java Developers (Spring, J2EE)

Ha Noi - Thanh Xuan

Android Developer (Java/ Kotlin)

Ha Noi - Cau Giay

5 Mobile Apps Devs (Android/iOS/Java)

Ha Noi - Hoan Kiem

Java Developers (English, SQL)

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Onsite opportunities in US, UK
 • 13th salary, performance bonus
 • Training &Personal Development

ERP Developer (.NET, Java)

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • High salary + good benefits
 • Approaching up-to-date tech
 • Working with people you like

Backend Developer ( Java/PHP/.NET)

Ha Noi - Cau Giay
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Lương khởi điểm,thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội làm việc tại NHẬT

Java Developer ( Salary:$8.00 - $1.000)

Ha Noi - Cau Giay

Business Analyst ( Java, Agile)

Ha Noi - Hai Ba Trung
 • Attractive, competitive salary
 • Professional environment
 • Annual 5-star-company trip

Fullstack Java Dev -Sign bonus up to 50M

Ho Chi Minh - District 9
Ha Noi - Cau Giay

Android Dev (Java/Kotlin) $1,100 - 1,800

Ha Noi - Dong Da

8 Developers (Java/ C# ...)

Ha Noi - Cau Giay
 • Thưởng 2~3 tháng lương/ năm
 • Cơ hội làm việc tại Nhật Bản
 • Môi trường làm việc thân thiện

Solution Architect (Java, AWS, Fintech)

Ha Noi - Nam Tu Liem
 • Personal healthcare insurance
 • 15 AL & 30 sick leaves
 • Lunch box, Macbook 16''

Senior/Mid Java Developer

Ho Chi Minh - District 12
Ha Noi - Dong Da

Android devs (Java, Kotlin)

Ha Noi - Thanh Xuan

Software Dev (Java, SQL, CSS/JavaScript)

Ha Noi - Hoan Kiem

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.