145 java jobs in Ha Noi for you

Technical Leader (Java / NodeJS / MySQL)

Ha Noi

05 JAVA Developers ($500 - $1500)

Ha Noi

Trưởng phòng kỹ thuật (Java, PHP)

Ha Noi

02 Azure Cloud Developers (Java, .NET)

Ha Noi

Back-end Developer ( C/C++, Java, .NET)

Ha Noi

10 Java Developers [Up to $1200]

Ha Noi

10 Java Developers Up to $1200

Ha Noi

Junior Front-end Dev (Java, .NET)

Ha Noi

Java Core/Java web, C++ Developer

Ha Noi
Ho Chi Minh

Java Developer (Open level) - Up to $3k

Ho Chi Minh
Ha Noi
Get new Java jobs by email

02 Java Developers (J2EE, Spring)

Ha Noi

Java Web Developers (Attractive Salary)

Ha Noi

Senior Java (J2EE, Spring) - (Up to 28M)

Ha Noi
  • Nếu OT, trả 150% ->300% lương
  • Đi làm 5 ngày/tuần
  • Chế độ BHYT đặc biệt(Bảo Việt)

Software Developer ( Java/ .NET )

Ha Noi

Senior Software Developer ( Java/ .NET )

Ha Noi
  • Training programs
  • Rewards
  • International workplace

15 Developers (.NET/PHP/Java)

Ha Noi

Java Developer (Oracle, Spring)

Ha Noi

10 Developers (C/C++, Java)

Ha Noi

Lập trình viên Java tại Hà Nội, HCM, ĐN

Ha Noi

25 Back-end Devs (NodeJS, Java, Spring)

Ha Noi

Company Spotlight

Luxoft Vietnam Headline Photo

Our Values: Excellence, Commitment, Relationship - Fun, Creativity - Agility

Ho Chi Minh