105 java jobs in Ha Noi for you

Java Developer (Spring, Linux, Docker)

Ha Noi

Java Developer (Spring/MySQL) Upto $2000

Ha Noi
 • Twice-a-year bonus
 • Japanese health insurance
 • Career path improvement

Java Developer (Upto 2000 NET)

Ha Noi

Junior Java Dev(Spring,MVC)- Up to $1200

Ha Noi

30 Java Dev (Junior/Senior - Upto $2500)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

Senior Backend Java/Golang Up to 2500$

Ha Noi
 • Top market salary: Upto $2500+
 • Entrepreneurial environment
 • Young and innovative

02 Java Developers (Spring / J2EE)

Ha Noi

Unity 2D/3D Dev (UI-UX,C#/ Java) ~$1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Du lịch, teambuilding thả ga

Backend Game Dev (MySQL, Java) ~$1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Du lịch, teambuilding thả ga

Java Developer (MySQL,Oracle) Upto 1500$

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

05 Backend Developers (Java/OOP/Oracle)

Ha Noi

Software Engineer for Java - JD112

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Salary up to 15 mons
 • Professional environment

Data Engineer (Java,Python) ~Up to $3000

Ha Noi
Others

DevOps Engineer (Java, SQL)

Ha Noi

Junior Java Dev (Spring) - From 800$

Ha Noi
 • Attractive, competitive salary
 • Professional environment
 • Annual 5-star-company trip

Sr Java Dev (3 years Spring) - 2300$

Ha Noi

Junior Java Engineer (Spring, J2EE)

Ha Noi

Android Developer (Java/Kotlin) ~ 1800$

Ha Noi

URGENT-Sr Java Dev (Spring boot/MongoDB)

Ha Noi
 • Up to 15 monthly salaries/year
 • Pay raise 2 times per year
 • Free soccer, swimming... clubs

02 Backend Java / Spring Developer

Ha Noi

Company Spotlight

PYCOGROUP Headline Photo
PYCOGROUP Ho Chi Minh

We build your digital teams and solutions