Template.net Reviews

Tan Binh, Ho Chi Minh
Product
51-150
Singapore
Monday - Friday
No OT
Write review
4.3
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.8
Training & learning
3.5
Management cares about me
5.0
Culture & fun
4.8
Office & workspace
4.8

Let your voice be heard.

Review Template.net now
Write review

4 Employee Reviews

Phúc lợi ổn

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

Công ty lương ổn. Cuối tuần có teabreak. Có lương 13 + bonus dự án và bonus hàng năm. Nếu lúc làm bạn thể hiện tốt thì sẽ được review lương xịn.
Không có OT. Chủ yếu vẫn là tự mình làm chủ task.

Công ty phúc lợi ổn, tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Đồng nghiệp tốt, dự án học được nhiều thứ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn phòng đẹp, đồng nghiệp vui vẻ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.