Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

District 1, Ho Chi Minh
Product
151-300
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam Jobs

Overview about Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tầm nhìn: KIS Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thành một tập đoàn chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam trong 5 năm tới. Sứ mệnh: Với mục tiêu tạo ra những giá trị gia tăng trong dịch vụ tài chính cho khách hàng, các thành viên KIS Việt Nam luôn hướng đến: 
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiện ích để cung cấp cho khách hàng. 
- Tận dụng thế mạnh kinh doanh cốt lõi để đạt được sự phát triển bền vững và gia tăng lợi nhuận ổn định. 
- Xây dựng KIS Việt Nam thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam

Why You'll Love Working Here

  • 1 Professional working environment, foreign language
  • 2 Knowlegde in Securities/Finance/Bank progamming
  • 3 Oppornities to learn about Securities Market


We're hiring the talent employees to develop our team:

  • Good job & true friend
  • Dedicated guide from the colleague
  • Bonus Tet Holiday, KPIs (Average 2-10 months/year), others follow company benefits
  • Join the training course, improve job skills, knowledge about the securities market.

Location

Ho Chi Minh
District 1
Ho Chi Minh

Total views: 2,097

Let your voice be heard.

Review Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam now
Write review