Overview about Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tầm nhìn: KIS Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thành một tập đoàn chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2021. Sứ mệnh: Với mục tiêu tạo ra những giá trị gia tăng trong dịch vụ tài chính cho khách hàng, các thành viên KIS Việt Nam luôn hướng đến: 
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiện ích để cung cấp cho khách hàng. 
- Tận dụng thế mạnh kinh doanh cốt lõi để đạt được sự phát triển bền vững và gia tăng lợi nhuận ổn định. 
- Xây dựng KIS Việt Nam thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Việt Nam

Why You'll Love Working Here

  • 1 Professional working environment, foreign language
  • 2 Knowlegde in Securities/Finance/Bank progamming
  • 3 Oppornities to learn about Securities Market

We're hiring the talent employees to develop our team:

  • Good job & true friend
  • Dedicated guide from the colleague
  • Bonus Tet Holiday, KPIs, others follow company benefits
  • Join the training course, improve job skills, knowledge about the securities market.

Location

District 1
Ho Chi Minh

Total views: 768

Let your voice be heard.

Review Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam now
Write a review