3I Reviews

Thanh Xuan, Ha Noi
Outsourcing
1-50
Vietnam
Monday - Friday
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review 3I now
Write review

1 Employee Review

Sếp khá tốt mỗi tội chửi nhiều quá :))

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
October 2017

What I liked

Môi trường là việc thoải mái như ở nhà đồng nghiệp vui vẻ thân thiện
Mới tra trường OT để kiếm thêm kiến thức và kinh nghiệm làm việc là tất nhiên