60 việc làm Tester tại Việt Nam cho bạn

Software Tester Japanese N5 - Up to $800

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

Senior Tester

Ho Chi Minh

Software Tester

Ho Chi Minh

Senior QA QC Engineers (Tester, English)

Ho Chi Minh

02 Tester

Ha Noi
  • Competitive salary + add-ons
  • Bonus+salary review twice/year
  • Well-equipped, Insurance pck

Java Automation Tester (up to 1500$)

Ho Chi Minh

[Urgent] Software Tester - Salary $800

Ha Noi

Tester Leader - Salary up to $1000

Ha Noi

07 Tester – Lương hấp dẫn

Ha Noi
Nhận các việc làm Tester qua email

Tester (QC/Software Tester/QA)

Ho Chi Minh

Software QA QC/ Tester

Ho Chi Minh

Software Tester (Nha Trang)

Others

Tester

Ho Chi Minh

QC / Tester Engineer ($1100 + 2 Bonus)

Ho Chi Minh

Tester

Ho Chi Minh

Automation QA/ Tester Engineer

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester

Ho Chi Minh

05 QC/Tester Tuyển Gấp Lương Cao

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật