67 việc làm Tester tại Việt Nam cho bạn

Experienced Tester

Ho Chi Minh

Software Tester

Ho Chi Minh

Senior Software Tester

Ho Chi Minh

Senior Software Tester/ QA/ QC

Ho Chi Minh

Senior/Leader QA QC/Tester Engineers

Ho Chi Minh

Software Tester Engineer

Ho Chi Minh

Software QA Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Senior Software Tester

Ha Noi

Software Test Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

[URGENT] Senior Tester

Ha Noi
Nhận các việc làm Tester qua email

03 Tester / QA QC

Ha Noi

20 Tester (800-1500 USD)

Ha Noi

Software Tester - Up to $800

Ho Chi Minh

05 Senior/ Junior Tester

Ha Noi

Tester (Lương hấp dẫn)

Ha Noi

Tester (Phần mềm quản lý y tế)

Ho Chi Minh

Software Tester QC/QA

Ho Chi Minh

Tester Engineer ( Automation + Manual)

Ho Chi Minh

04 Tester Engineers

Ho Chi Minh
  • Du lịch nghỉ dưỡng hằng năm
  • Lương thưởng hai lần trên năm
  • Chi phí Teambuilding/tháng

Network System Tester

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NVG Technology Headline Photo

THE GREAT PLACE TO WORK! Delivering top-performing mobile and platform products in Switzerland.

Ho Chi Minh