1,276 việc làm qa tại Việt Nam cho bạn

URGENT - Tester (QA QC)

Ha Noi
 • Lương, thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiên lên quản lý
 • Môi trường làm việc năng động

03 Software QA Engineer

Ha Noi

Software QA Engineer (Wear OS)

Ho Chi Minh

QA Engineer

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Medical coverage
 • Free rides with Grab
 • Flexible working hours

*HOT* Junior-Mid QA Engineer

Ho Chi Minh

Software tester (QA, QC)

Ho Chi Minh

QA Lead (QA QC/Tester, English)

Ho Chi Minh

QA QC Engineer (Tester, English)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Work in global environment
 • Chance to learn new technology

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Automation Tester (C#, QA QC)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm qa qua email

Junior QA Engineer/ Tester

Ho Chi Minh
 • Sign-in bonus after probation
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

Sr. Automation QA Engineer up to $2000

Ho Chi Minh

Test Analyst/Business Analyst (QA QC)

Ho Chi Minh

Senior Test Engineer (Tester/ QA QC)

Ha Noi

Software BA / QA Engineer

Ho Chi Minh

Gấp - 05 QA QC Developer ( Tester)

Ha Noi

QA QC Engineer (Manual Tester, Database)

Ho Chi Minh

05 QA QC Developer ( Tester)

Ha Noi

Senior Tester (QA QC)_TA022

Ha Noi

03 Tester (QA QC)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer