118 việc làm qa tại Việt Nam cho bạn

Quality Assurance (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Được cấp máy Macbook
 • Lương từ 10 - 15 triệu
 • Thưởng tháng 13

Quality Control (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

Mobile Automation QA

Ha Noi

Senior QA Automation

Ha Noi

Senior Tester (QA QC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Test Lead (Tester, QA QC)

Ha Noi

Automation QA/QC/Tester (Java, Selenium)

Ho Chi Minh

[HN] 04 Business Analyst (QA QC)

Ha Noi

02 PQA Dự Án (QA/ QC, Team Leader)

Ha Noi

Automation Engineer (Tester/QA QC/.NET)

Ha Noi

[Urgent] 3 Tester (QA/QC or Team Leader)

Ha Noi

Automation QA-QC Engineer

Ho Chi Minh

QA Software Engineer - Up to 40 mil

Ho Chi Minh

IT Test Leader (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

QA/QC Automation Engineer

Ho Chi Minh

10 Penetration Testers (QA QC) up to $4k

Ho Chi Minh
 • Very Attractive salary&benefit
 • Review salary 2 times/year
 • Quarter performance bonus

QA Process Engineer

Ho Chi Minh

Tester Engineer (QA QC, English)

Ha Noi
 • Inter working environment
 • Company trip, health check-up
 • Free English teaching classes

Automation QA/QC/Tester

Ho Chi Minh
 • Salary up to $1500
 • Opened-minded environment
 • Awesome products and teams

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.