8 việc làm net tại Việt Nam cho bạn

PHP Developer (Net Salary up to $2000)

Da Nang

10 .NET/C# Developers ($700-$1,300 net)

Ha Noi

6 Java Developers (800$-1,500$ net)

Ha Noi

Wordpress Developer (from 1000$ net)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm net qua email

PHP Laravel Developer (up to 1500$ net)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (up to 1500$ net)

Ho Chi Minh

Tester (English, SQL) - up to $1,500 net

Ha Noi
Ho Chi Minh

Lập trình viên .NET (C#/ ASP.NET MVC)

Ho Chi Minh