9 việc làm net tại Việt Nam cho bạn

Tester (QA QC, English) Up to net $1,500

Ho Chi Minh

Software Developer (.NET, ASP. NET, SQL)

Ha Noi

Oracle Developer (up to $2,000 net)

Ho Chi Minh

C Developer (up to $2,000 net)

Ho Chi Minh

8 .NET/C# Developers ($800-$1,500 net)

Ha Noi
Nhận các việc làm net qua email

6 Java Developers (800$-1,500$ net)

Ha Noi

Java Developer ($900 - $1,500 net)

Ho Chi Minh

Python Django Developer ~Up to 2000$ Net

Ho Chi Minh

Dev Game Mobile (cocos2d) $3000 net

Ho Chi Minh
  • Thưởng hàng tháng + dự án
  • Cấp Macbook và iphone
  • Xét tăng lương 3-6 tháng/ lần

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh