116 việc làm lap trinh vien php tại Việt Nam

 • Long-term career commitment
 • Very attractive salary and bonus
 • Comfortable environment
Ho Chi Minh
 • Long-term career commitment
 • Very attractive salary and bonus
 • Comfortable environment
PHP Drupal MySQL
7 ngày trước
Ho Chi Minh
7 ngày trước
 • Salary Upto $2500 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Ha Noi
 • Salary Upto $2500 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
PHP Laravel MySQL
7 ngày trước
Ha Noi
7 ngày trước
 • International Agile Team & Advanced Product
 • Flexible Working Hour/ Hybrid Working
 • Competitive Benefits
Ha Noi
 • International Agile Team & Advanced Product
 • Flexible Working Hour/ Hybrid Working
 • Competitive Benefits
PHP VueJS Laravel
8 ngày trước
Ha Noi
8 ngày trước
Ho Chi Minh
Others
8 ngày trước
 • Twice performance bonus/year
 • Seniority bonus - 10,000,000 VND for 5 years
 • Wedding support -5,000,000 VND
Ho Chi Minh
 • Twice performance bonus/year
 • Seniority bonus - 10,000,000 VND for 5 years
 • Wedding support -5,000,000 VND
Ho Chi Minh
8 ngày trước
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án
 • Chế độ lựa chọn không gian làm việc (HWM)
Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án
 • Chế độ lựa chọn không gian làm việc (HWM)
PHP Laravel Java
9 ngày trước
Ho Chi Minh
9 ngày trước
 • 12 AL days + 6 sick leave days
 • Training/Health check-up/Trips
 • BV insurance,Performance bonus
Ho Chi Minh
 • 12 AL days + 6 sick leave days
 • Training/Health check-up/Trips
 • BV insurance,Performance bonus
PHP Wordpress Drupal
10 ngày trước
Ho Chi Minh
10 ngày trước