26 việc làm data analyst tại Việt Nam cho bạn

Senior Data Analyst

Ho Chi Minh

Data Analyst

Ho Chi Minh

Data Analyst

Ha Noi
  • Healthcare coverage plan
  • Competitive salary package
  • Startup working environment

Data Analyst (Administration)

Ho Chi Minh

Data Analyst

Ho Chi Minh

Customer Service Team Leader

Ha Noi

Senior Java (J2EE, Spring) - (Up to 28M)

Ha Noi
  • Nếu OT, trả 150% ->300% lương
  • Đi làm 5 ngày/tuần
  • Chế độ BHYT đặc biệt(Bảo Việt)

Project Lead iOS (Up to 28M)

Ha Noi

Lập trình viên Java tại Hà Nội, HCM, ĐN

Ha Noi
Nhận các việc làm data analyst qua email

Data Programmer (VBA, Python, SPSS)

Ho Chi Minh

Senior Data Scientist

Ho Chi Minh

Data Scientist

Ho Chi Minh

Sr Front-end (HTML5, CSS, JavaScript)

Ho Chi Minh

Data Engineer (Python/Java/MySQL/NoSQL)

Ho Chi Minh

Data Engineer (Python, MySQL,SQL)

Ho Chi Minh

[HCM]Data Scientist(Python, SQL ~ $1700)

Ho Chi Minh

Big/Data Mining Developer (Java/Python)

Ha Noi

Data Protection/Services Engineer

Ho Chi Minh

Data Engineer (Python, Scala, AWS) - GFG

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

Luxoft Vietnam Headline Photo

Our Values: Excellence, Commitment, Relationship - Fun, Creativity - Agility

Ho Chi Minh