67 việc làm data analyst tại Việt Nam cho bạn

Data Analyst (SQL, Database)

Ho Chi Minh

Data Analyst (Big Data)

Ha Noi

Data Analyst

Ho Chi Minh

Developer

Ho Chi Minh

06 Front-end Developers - Up to 32M

Ha Noi

05 UI Java Developers (Angular, HTML5)

Ha Noi

Data Engineers (Java, Cloud)

Ho Chi Minh

Data Scientist

Ha Noi

JAVA DEVELOPER (FOR CUSTOMER SERVICE)

Ha Noi

Data Engineer (Open level) - Up to $3K

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm data analyst qua email

Software Engineer (Analytics, Big data)

Ho Chi Minh

Data Engineer (Java, Scala, Golang)

Ha Noi

5 Bigdata/ Data Scientist (Java, Python)

Ha Noi
  • “FPT care” health insurance
  • Annual Summer Vacation
  • Salary review 2 times/year

08 Java Developers - Up to 35M

Ha Noi
  • Làm việc với KH Châu Âu
  • Được đào tạo Agile trong dự án
  • Hỗ trợ 100% chi phí Yoga,bơi..

.NET Developer (Javascript, ERP) =>$1500

Ho Chi Minh

System Admin (Database, Linux)

Ho Chi Minh

Oracle DBA / Database Administrator

Ho Chi Minh

Database Administrator (DBA)

Ha Noi

Back-end Developer (Python, Database)

Ho Chi Minh

Data Scientist (Python, SQL)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.