Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
South Korea
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Our Key Skills

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • 13th payment, health checking
  • Chance to work in overseas
  • Remained AL changed to money, football, badminton

Địa điểm

Hồ Chí Minh

132 Ham Nghi, District 1, Ho Chi Minh
Hiện tại TSB Vietnam (Total Soft Bank Vietnam) không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

QA Automation Lead (QA QC/Tester/Python)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Flexibility to perform
  • Careers without boundaries
  • Learning and development opportunities
SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

QA Automation Engineer (QA QC, Tester)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Stock options
  • Vietnam labor law contract with full benefits.
  • 13th month salary