Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1000+ nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hà Nội

108 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Bien, Ha Noi
Hiện tại Tâm Anh Hospital không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 2,485