PortalBeanz Headline Photo

Portalbeanz Thrive On Challenging Projects. They Produce Bigger Rewards In The End

Portalbeanz Việt Nam công ty chuyên phát triển phần mềm, đào tạo kỹ sư chất lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ trong mảng ứng dụng giải pháp web, ứng dụng di động, giải pháp nghiệp vụ cho thị trường Singapore, Japan, các nước châu Á và thế giới.
Giá trị cốt lõi của chúng tôi hướng tới là:

* Sáng tạo giá trị mới cho khách hàng (creating customer value)
* Giữ cam kết (commitment)
* Xây dựng tổ chức học tập (learning organization)
* Tạo dựng đội ngũ chủ động tôn trọng sự đa dạng cá nhân (Building positive team: empowerment, experience opportunities, courage, respect for individual).
* Core Technology: Mobility and Cloud Computing


Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

Địa Điểm

Cau Giay, Ha Noi
Cau Giay, Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 1106

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá PortalBeanz ngay