Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1000+ nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hà Nội

243 De La Thanh, Dong Da, Ha Noi
Hiện tại PAIC PVN không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 1,530