Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
South Korea
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Địa điểm khác

Osong, Korea

Hà Nội

., Cau Giay, Ha Noi

Hồ Chí Minh

., District 1, Ho Chi Minh

1 việc làm đang tuyển dụng

Số lượt xem trang: 2,220