Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Mitrais ngay
Tìm kiếm

1 Đánh giá

Great for fresh graduates

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

Best IT Software company in my point of view. Ready to make fresh graduates enter the International market. Competitive salary rather than similar other companies. The management treats the employees well.