Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Australia
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗢𝘂𝗿 𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀𝗲𝗱 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • In-depth knowledge-sharing sessions
  • Flexible in-office and remote work arrangements
  • Great Place to Work-Certified™
+3

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Floor 7th, Etown 1, 364 Cong Hoa, Tan Binh, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hiện tại MessageMedia in partnership with CBTW không có vị trí nào đang tuyển dụng.