Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
51-150 nhân viên
Quốc gia
India
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hồ Chí Minh

21st floor, Vietcombank Building, No. 5 Me Linh Square, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh
Số lượt xem trang: 422