Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
51-150 nhân viên
Quốc gia
Australia
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Flexible in-office and remote work arrangements
  • In-depth knowledge sharing sessions
  • Great Place to Work-Certified™
Celebrating records
Team hiit session.

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Etown 364 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hiện tại InfoTrack in partnership with Positive Thinking Company không có vị trí nào đang tuyển dụng.