Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
51-150 nhân viên
Quốc gia
Australia
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗢𝘂𝗿 𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀𝗲𝗱 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • In-depth knowledge-sharing sessions
  • Flexible in-office and remote work arrangements
  • Great Place to Work-Certified™
+2

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Etown 364 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh
Hiện tại InfoTrack in partnership with CBTW không có vị trí nào đang tuyển dụng.