Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Our Key Skills

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Hai Trieu, District 1, Ho Chi Minh
131 Nguyễn Trãi, Phường 12, District 5, Ho Chi Minh
Số lượt xem trang: 2,855