Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1000+ nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6

Giới thiệu công ty

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

Địa điểm khác

Hiện tại Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác