Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Singapore
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Javascript, Python, Vue.JS, UX/UI, HTLM/CSS, NodeJs

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Open-minded and enabling environment
  • A work-life balance (Hybrid, Workation)
  • We respect individual differences

Địa điểm

Hồ Chí Minh

E-town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, District 4, Ho Chi Minh
Hiện tại Denova Singapore không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 1,208