Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Địa điểm

Hồ Chí Minh

73 Street No. 1F, Quarter 3, Phu Huu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh
87 Street No. 1, Quarter 3, Phu Huu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh