Đánh giá công ty CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD

Ho Chi Minh, Ha Noi
Sản phẩm
51-150
South Korea
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá
4.5
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.5
Lương thưởng & phúc lợi
4.3
Đào tạo & học hỏi
4.0
Sự quan tâm đến nhân viên
4.5
Văn hoá công ty
4.3
Văn phòng làm việc
4.2

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD ngay
Viết đánh giá

6 Đánh giá

Công ty tốt, công việc ổn định

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Sáu 2022

Điều tôi thích

- Công ty nước ngoài, được cho học Tiếng Anh.
- Ít OT, có OT sẽ được trả tiền.
- Công việc ổn định, không giao việc quá sức.
- Phúc lợi tốt, sếp người Hàn thân thiện, quan tâm nhân viên.
Có yêu cầu OT rõ ràng, OT tháng nào trả chung với lương tháng đó.

Điều kiện làm việc tốt, môi trường năng động.

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Sáu 2022

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Sếp rất quan tâm đến nhân viên

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Sáu 2022

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

MÔI TRƯỜNG ỔN, PHÚC LỢI TỐT

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Năm 2022

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thân thiện

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Một 2022

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tuyệt vời! đáng apply

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.