Athena TechHub

Tan Binh, Ho Chi Minh
Sản phẩm
1-50
Singapore
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Giới thiệu công ty Athena TechHub

Athena TechHub

Athena TechHub:
We focus on developing & gathering the best engineering talents from diverse academic backgrounds and industry experiences to innovate & develop potential projects by using trending technologies.

Địa Điểm

Hồ Chí Minh
Olympus Building, 40A Lam Son, Ward 2
Tan Binh
Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 1,651

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Athena TechHub ngay
Viết đánh giá