14 ui ux jobs in Ha Noi for you

Unity 2D/3D Dev (UI-UX,C#/ Java) ~$1500

Ha Noi
  • Thưởng tết 3-5 tháng lương
  • Thưởng dự án cao
  • Du lịch, teambuilding thả ga

05 UI-UX Designer (Web & Mobile)

Ha Noi
  • Phát triển chuyên sâu
  • Cơ hội trở thành key member
  • Nhiều dự án startup hấp dẫn

UI-UX Designer

Ha Noi

UI-UX Designer (HTML/CSS) $500 - $1200

Ha Noi

Senior Web Dev (OOP, MySQL,UI UX)

Ha Noi

UI-UX Designer (Web)

Ha Noi

UI-UX Designer (HTML5) Up to 1500$

Ha Noi

UI-UX Designer

Ha Noi

Remote UX/Product Designer - Up to $1500

Ho Chi Minh
Ha Noi

UI-UX Designer Mobile Apps

Ha Noi

Mobile Developer ( Android/ iOS)

Ha Noi

2D Game Artist

Ha Noi

Game Designer (up to 1500$)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Business Analyst (UX, Agile) $800-$1,300

Ha Noi

Company Spotlight

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd