48 ui ux jobs in Vietnam for you

Unity 2D/3D Dev (UI-UX,C#/ Java) ~$1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Du lịch, teambuilding thả ga

Designer (UX-UI, English or Japanese)

Ho Chi Minh

UX UI Designer

Ho Chi Minh

Product Manager/Team Lead (UI-UX)

Ho Chi Minh

05 UI-UX Designer (Web & Mobile)

Ha Noi
 • Phát triển chuyên sâu
 • Cơ hội trở thành key member
 • Nhiều dự án startup hấp dẫn

UI-UX Designer

Ha Noi

Game Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Premium health insurance
 • Company trip 4-5*, gym, yoga..

UI-UX Designer (Web & Mobile)

Ho Chi Minh

02 Senior UI-UX Designer

Ho Chi Minh

UX/UI Designer

Ho Chi Minh

01 Web Designer (UI UX , HTML5)

Ho Chi Minh

UI/UX Designer (Web & Mobile Apps)

Ho Chi Minh

UX/UI Designer

Ho Chi Minh

UI UX Manager

Ho Chi Minh

Frontend Developer (HTML/CSS/UI-UX/Java)

Ho Chi Minh

UI-UX Designer (HTML/CSS) $500 - $1200

Ha Noi

UI-UX Designer

Ho Chi Minh

UI/UX Designer

Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Dynamic environment
 • Extra healthcare program

02 UI-UX Designer

Ho Chi Minh

Product Business Analyst (UI-UX, SQL)

Ho Chi Minh