18 software architect jobs in Vietnam for you

Nha Trang | Software Architect (Agile)

Others

Software Architect (SQL, JavaScript)

Ha Noi

Engineer Division Head (Java, Manager)

Ho Chi Minh
 • Attractive packages & bonus
 • One of the top Fintech Company
 • Monday-Friday (5 working days)

.NET Technical Architect

Ho Chi Minh
Ha Noi

Phó Giám Đốc Công Nghệ (CTO)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

Solution Architect (Java, Database)

Ha Noi

Web Technical Lead

Ho Chi Minh

Java Technical Leader_Attractive salary

Ha Noi

Solution Architect

Ho Chi Minh

IT Bridge Engineer (BrSE/PM/Japanese)

Ho Chi Minh

Technical Architect (iOS, Swift, NodeJS)

Ho Chi Minh

Business Analyst

Ha Noi

Staff/Senior Software Dev Engineer

Ho Chi Minh

Engineering Manager - Canada Product Co.

Ho Chi Minh
 • Attractive salary & bonus
 • Insurance for your family
 • Flexible working time

Technical Architect (Java, NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • 13th Bonus/Performance Bonus

Senior Solution Architect - Up to $4000

Ha Noi

Project Manager

Ha Noi

Tester

Ho Chi Minh

Company Spotlight

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất