45 senior developer jobs in Ha Noi

Senior Frontend ReactJS Dev (JavaScript)

Ha Noi
 • Thời gian làm việc thoải mái
 • Nhiều cơ hội phát triển
 • Xét tăng lương 6 tháng / lần

Senior Java Web Dev (Spring) ~$1800

Ha Noi
 • $800 - $1800
 • Bonus twice a year
 • WH: 9:00 ~ 17:00 (5 days/week)

Senior Java Developer (SQL, JavaScript)

Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic

50 Java Dev (Junior / Senior) - 2000$

Ha Noi
 • Lương cao, thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển
 • Đào tạo chuyên sâu