Symper

Ha Noi
Product
1-50
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Symper Jobs

Symper has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

 • Attractive Salary and Performance Bonus
 • Health Care for Employees & Family, 18 paid leaves
 • Chance to travel onsite (in 53 countries)
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive Salary and Performance Bonus
 • Health Care for Employees & Family, 18 paid leaves
 • Chance to travel onsite (in 53 countries)
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
35m
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Ha Noi
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Hot
Ha Noi
5h
 • Competitive compensation package
 • Chance to Biz Trip Oversea,100% Probation Salary
 • KPI Bonus+Insurance for Family, ~15 monthly salary
Ha Noi
 • Competitive compensation package
 • Chance to Biz Trip Oversea,100% Probation Salary
 • KPI Bonus+Insurance for Family, ~15 monthly salary
Hot
Ha Noi
5h

Overview about Symper

Symper

Symper tin rằng việc đầu tiên trong Quản lý theo Quá trình là việc Rà soát và chuẩn hóa các Quy trình tác nghiệp của Doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm chưa hiệu quả, gây tốn kém nguồn lực của Doanh nghiệp. Do vậy, Symper quyết liệt trong việc tìm tòi các Thực tế quản lý tốt nhất thông qua các trải nghiệm của các Chuyên gia của mình tại mỗi lĩnh vực của Quản lý Doanh nghiệp như: Quản lý Mua hàng, Quản trị Hiệu quả Tài chính, Quản lý Kho, Quản lý Bán hàng, Quản trị Sản xuất, Quản trị Nhân sự ...

Locations

Ha Noi
LTD House No 2, Alley 25/3, Lane 2 Giao Quang Group, Dai Mo Ward, Hanoi
Bac Tu Liem
Ha Noi
Tầng 5, 46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung
Thanh Xuan
Ha Noi

Total views: 1,719

Let your voice be heard.

Review Symper now
Write review