15 project manager jobs in Ha Noi for you

Project Manager (Agile, Manager)

Ha Noi

Sub- Project Manager (Japanese) $2000

Ha Noi

Project Manager (C/C++, Agile)

Ha Noi

Quản trị dự án (Project Manager)

Ha Noi

Project Manager

Ha Noi

Software Project Manager (Java, Oracle)

Ha Noi
  • Dẫn đầu thị trường
  • Cơ hội thử thách và phát triển
  • Môi trường làm việc năng động

Project Manager( .Net, ERP)

Ha Noi

Project Manager

Ha Noi

Scrum Master/ Project Manager

Ha Noi

Project Manager (.Net/ASP.NET/MVC)

Ha Noi

Project Manager (Up to $2500)

Ha Noi
  • Competitive Salary
  • Profressional environment
  • Young and Talent colleague

Project Manager/Team Leader (PHP)

Ha Noi

Technical Product Manager - TPM

Ha Noi
  • Competitive salary
  • Global software product
  • Career Path

Trưởng phòng phát triển phần mềm

Ha Noi

Chuyên viên cao cấp/chính Đổi Mới Số

Ha Noi