54 project manager jobs in Vietnam

 • Using AWS Cloud Architecture
 • Training Allowance and Ceritificate Allowance
 • Allows employees to contribute ideas
Ho Chi Minh
 • Using AWS Cloud Architecture
 • Training Allowance and Ceritificate Allowance
 • Allows employees to contribute ideas
Hot
Ho Chi Minh
2d
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Ha Noi
Da Nang
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
Hot
Ha Noi
Da Nang
4d
 • 13 Monthly Base Salary
 • Training
 • Recorgnition
Ho Chi Minh
 • 13 Monthly Base Salary
 • Training
 • Recorgnition
Hot
Ho Chi Minh
4d
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary
 • PTI medical Insurance
Ho Chi Minh
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary
 • PTI medical Insurance
Hot
Ho Chi Minh
4d
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
Ha Noi
9d
 • 100% Salary&full social insurance during probation
 • One round interview only
 • 19 Paid days off per year
Ho Chi Minh
 • 100% Salary&full social insurance during probation
 • One round interview only
 • 19 Paid days off per year
Ho Chi Minh
17d