248 php developer jobs in Vietnam for you

PHP Developer

Ha Noi
 • Competitive salary
 • Global software product
 • Training and development

02 PHP Developer (jQuery, HTML5)

Ha Noi

PHP Developers (HTML5, CSS)

Da Nang

Backend Developer (PHP, MySQL)

Ho Chi Minh
 • 9X Environment
 • Salary review 1 time/ 6 months
 • Chance to work onsite in Japan

10 Backend Developer -Java/PHP/Ruby/.NET

Ho Chi Minh

PHP Developer (HTML5, Laravel)

Da Nang
 • Môi trường năng động,trẻ trung
 • Cung cấp Laptop
 • Tài trợ khóa học, chứng chỉ

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh

Backend Developer (PHP, Python)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Onsite JP from March(3/2020)

9 Senior PHP Developers (Laravel/ MySQL)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

PHP Developers (PHP or NodeJS/Angular)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Bonus per project
 • Opportunity to work onsite

Frontend Developer (PHP, Laravel, MySQL)

Ha Noi
 • Thu nhập Up to 1000$
 • Review tăng lương 3 tháng/lần
 • Coaching trực tiếp từ CEO

WordPress Theme Developer (PHP, CSS)

Ha Noi
 • Được cung cấp MacBook Pro
 • Chú trọng phát triển kỹ nghệ
 • Thưởng theo kỳ, cuối năm

4 PHP Developer (JavaScript, NodeJS)

Ha Noi

PHP Developer (JavaScript, MySQL)

Ha Noi

PHP Developer (JavaScript, OOP)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Môi trường trẻ - năng động
 • Thời gian làm việc linh hoạt

Web Developer (Java, PHP, NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Good working environment
 • Friendly, supportive colleague

Senior PHP Developer (NodeJS/ReactJS)

Ho Chi Minh
Da Nang

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh

PHP Developer (Drupal, Symfony) +1yr exp

Ho Chi Minh

3 PHP Web Developer (JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.