16 oracle jobs in Ha Noi for you

Data Engineer (Database, Oracle)

Ha Noi
 • Mua thêm bảo hiểm Pijico
 • Chế độ khen thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến rõ ràng

System Admin (SQL, Oracle)

Ha Noi

03 Database Administrator (Oracle)

Ha Noi

2 Database Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi
 • Sản phẩm sáng tạo vì cộng đồng
 • Review 2 lần/năm, thưởng dự án
 • Hỗ trợ phát triển ý tưởng mới

03 System Admin (Linux, Oracle)

Ha Noi

10 Java Developers (MySQL/Oracle)~ $1500

Ha Noi

10 .NET core Dev ($500-$1,200 in net)

Ha Noi

Chuyên viên Quản trị - Vận hành

Ha Noi
Get new Oracle jobs by email

Software Integration Engineer (ESB)

Ha Noi

Java Engineer (Java)

Ha Noi

20 Java Dev (Oracle, Spring)~ 1500$(Net)

Ha Noi
Da Nang
 • Lương net lên tới 1500$
 • Thưởng 20% doanh thu
 • Hỗ trợ chỗ ở nviên ngoại tỉnh

Junior Java Developer (600-800 USD)

Ha Noi

Database Manager (MySQL,MSSQL), AWS

Ha Noi

Kỹ sư Giải pháp kiến trúc Cloud (Linux)

Ha Noi

Java Developer (FirmBanking, MySQL)

Ha Noi
 • Attractive salary up to 1500$
 • Business trip to Korea
 • Get chances for promotion

Business Analyst

Ha Noi