11 oracle jobs in Ha Noi for you

7 CV Qtrị ứng dụng mức 2 (SQL, Oracle)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

46 Developers (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

03 .NET Developers (AngularJS, Oracle)

Ha Noi

05 Java Developers (MySQL, Oracle)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

.NET Dev (AngularJS, Oracle)

Ha Noi

2 CVC/CVCC Vận Hành Ứng Dụng (Linux/SQL)

Ha Noi

Data Warehouse ( Open Source/Licence)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Business Analyst- Up to 1500$

Ha Noi

Java Developer up to 1500$

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Business analyst Leader

Ha Noi

03 Java Developers (Spring) $1000-$2000

Ha Noi

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.