15 oracle jobs in Ha Noi for you

Big Data Engineer (Java/Oracle/Hadoop)

Ha Noi
Ha Noi

Java Engineer (Oracle)

Ha Noi
Ha Noi

5 Java Developers (MySQL/Oracle) ~ $1200

Ha Noi

Application Designer (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh

15 Java Dev (Oracle/SQL) - Up to 1500$

Ha Noi

20 Java Dev (Oracle, Spring)~ 1500$(Net)

Ha Noi
Da Nang
  • Lương net lên tới 1500$
  • Lương - thưởng hấp dẫn
  • Hỗ trợ chỗ ở nviên ngoại tỉnh

Chuyên viên Quản trị - Vận hành

Ha Noi

C.viên cao cấp/chính Vận hành ứng dụng

Ha Noi
Get new Oracle jobs by email

03 Java Dev Games Server (Up to $1500)

Ha Noi

C++ developers ($800-$1,200 net salary)

Ha Noi

Business Analyst (ERP/ ODOO)

Ha Noi

Database Developer (SQL, Oracle, MySQL)

Ha Noi

04 Python Developer (Odoo, Agile)

Ha Noi

Corebanking & Card Developer (.NET, SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh

RPA Engineer (Excel VBA, SQL)

Ha Noi

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam