14 oracle jobs in Ha Noi for you

05 Java Developers (MySQL, Oracle)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

Java Developer (MySQL,Oracle) Upto 1500$

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

05 Backend Developers (Java/OOP/Oracle)

Ha Noi

Senior Developer (CoreBanking,Oracle)

Ha Noi
Ho Chi Minh

02 Middle Java Dev (Spring, Oracle)

Ha Noi

Database Engineer (Oracle; MySQL)

Ha Noi

Software Engineer (Linux / Oracle)

Ha Noi

Software Project Manager (Java, Oracle)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

05 System Admin (Oracle, MsSQL...)

Ha Noi

30 Java Dev (Junior/Senior - Upto $2500)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

05 Senior Technical Business Analyst

Ha Noi

03 .NET Dev (C#, MVC, Oracle)

Ha Noi
 • 14-15 tháng lươg theo năng lực
 • Được tài trợ training/coaching
 • Được đài thọ gói bảo hiểm SK

Database System Senior (Unix, Linux)

Ha Noi
Ho Chi Minh

2 CVC/CVCC Vận Hành Ứng Dụng (Linux/SQL)

Ha Noi

Company Spotlight

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd