30 oracle jobs in Vietnam

 • Mức lương, thưởng cạnh tranh
 • Phúc lợi đa dạng
 • Lộ trình thăng tiến thu hút
Ho Chi Minh
 • Mức lương, thưởng cạnh tranh
 • Phúc lợi đa dạng
 • Lộ trình thăng tiến thu hút
Hot
Ho Chi Minh
10h
 • International work environment, Good team Spirit
 • Inter-sites mobility, premium healthcare plan
 • Innovative & Unique environment to work
Ho Chi Minh
 • International work environment, Good team Spirit
 • Inter-sites mobility, premium healthcare plan
 • Innovative & Unique environment to work
Ho Chi Minh
8d
 • Lương và chế độ hấp dẫn, linh hoạt, cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc
 • Môi trường thân thiện, trẻ trung, sáng tạo
Ha Noi
 • Lương và chế độ hấp dẫn, linh hoạt, cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc
 • Môi trường thân thiện, trẻ trung, sáng tạo
Ha Noi
12d
 • Product environment, startup mindset
 • Open, dynamic, international working environment
 • Great package, 18 leave days, travel to Europe
Ho Chi Minh
 • Product environment, startup mindset
 • Open, dynamic, international working environment
 • Great package, 18 leave days, travel to Europe
Ho Chi Minh
12d
 • Môi trường Startup nhưng chính sách Tập đoàn lớn
 • Gói thu nhập năm từ 14 đến 17 tháng lương
 • Tưởng thưởng xứng đáng, được coaching nhiều skills
Ha Noi
 • Môi trường Startup nhưng chính sách Tập đoàn lớn
 • Gói thu nhập năm từ 14 đến 17 tháng lương
 • Tưởng thưởng xứng đáng, được coaching nhiều skills
Hot
Ha Noi
1d