41 oracle jobs in Vietnam

Database Administrator (Oracle; SQL)

Ha Noi
  • Xét tăng lương 2 lần/ năm
  • Lương khởi điểm,thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội làm việc tại NHẬT

5 Java Developers (MySQL, Oracle)

Ha Noi
  • Daily Supply of Fruits & Drink
  • Company Trip 2 times/year
  • Premium healthcare insurance