20 oracle jobs in Vietnam for you

7 CV Qtrị ứng dụng mức 2 (SQL, Oracle)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

46 Developers (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

Database Developer (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

05 Java Developers (Oracle/SQL)

Ho Chi Minh
 • Happy Hour hàng tháng
 • Được đào tạo học tiếng Nhật
 • Cơ hội công tác ở Nhật

Cloud Engineer (Oracle, Database)

Ho Chi Minh

03 .NET Developers (AngularJS, Oracle)

Ha Noi

Database Administrator (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Backend Developer (Java, Spring, Oracle)

Ho Chi Minh

Senior ETL Developer (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

05 Java Developers (MySQL, Oracle)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

.NET Dev (AngularJS, Oracle)

Ha Noi

Technology Solution Development

Ho Chi Minh

IT - System Intergration Specialist

Ho Chi Minh

2 CVC/CVCC Vận Hành Ứng Dụng (Linux/SQL)

Ha Noi

Data Warehouse ( Open Source/Licence)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Business Analyst- Up to 1500$

Ha Noi

Java Developer up to 1500$

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Business analyst Leader

Ha Noi

03 Java Developers (Spring) $1000-$2000

Ha Noi

Database Administrator

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd