28 oracle jobs in Vietnam for you

Java Developer (MySQL/Oracle) ~ $1200

Ha Noi

Java Developer (Core, Oracle)

Ha Noi
 • Work onsite on US
 • Competitive salary package
 • Professional environment

Python Developers (MySQL, Oracle)

Ha Noi

Database Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Quản trị Cơ sở dữ liệu (Oracle/Database)

Ha Noi

Java and PL/SQL Developers (Oracle)

Ho Chi Minh

Data Engineer (MySQL, Database, Oracle)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội học tập, phát triển
 • Chế độ phúc lợi tốt

Oracle DBA

Ho Chi Minh
 • 18 days of annual leave
 • Premium healthcare package
 • Travel chances to Switzerland

Oracle Developer (PL SQL, Database)

Ho Chi Minh
 • Full 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • New and modern offices

05 Java Devs (Core, Web)(Spring, Oracle)

Ha Noi
 • Lương 13,thưởng Quý, Lễ Tết
 • Build bạn lên vị trí nòng cốt
 • Làm việc với các hệ thống lớn
Get new Oracle jobs by email

Software Engineer (Linux, Oracle)

Ho Chi Minh

10 Java Developers (SQL, Oracle)

Ha Noi
Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

DBA Oracle (Database/ Linux)

Ha Noi

Database Oracle (Linux)

Ha Noi

Senior Java Dev (Oracle / MySQL)~1500$

Ha Noi

Software Developer (.NET, SQL, Oracle)

Others

Database Administration (Oracle, MS SQL)

Ho Chi Minh

Application Development (Java)

Ha Noi

Business Analyst

Ha Noi

Networking Data Center Specialist

Ho Chi Minh

Company Spotlight

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất