29 oracle jobs in Vietnam for you

SAP ABAP Developer (Database, Oracle)

Ho Chi Minh

Java Software Engineer (Spring, Oracle)

Ho Chi Minh

Database Developer (Oracle, PL SQL)

Ho Chi Minh
 • Full 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • New and modern offices

.NET Developers (AngularJS, Oracle)

Ho Chi Minh

03 Java Developers (Oracle, MySQL)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Free English Class

Big Data Engineer (Java/Oracle/Hadoop)

Ha Noi
Ha Noi

Java Engineer (Oracle)

Ha Noi
Ha Noi

Application Developer(Java, C#, Oracle)

Ho Chi Minh

10 Oracle Database Admin (all levels)

Ho Chi Minh

5 Java Developers (MySQL/Oracle) ~ $1200

Ha Noi

Oracle Developer (PL SQL, Database)

Ho Chi Minh

Application Designer (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh

15 Java Dev (Oracle/SQL) - Up to 1500$

Ha Noi

BackEnd Developer (Java,Spring,Oracle)

Ho Chi Minh
 • Không làm thêm giờ
 • Team building
 • Off thứ bảy, chủ nhật và lễ

20 Java Dev (Oracle, Spring)~ 1500$(Net)

Ha Noi
Da Nang
 • Lương net lên tới 1500$
 • Lương - thưởng hấp dẫn
 • Hỗ trợ chỗ ở nviên ngoại tỉnh

03 Java Dev Games Server (Up to $1500)

Ha Noi

Datawarehouse Developer (Junior/Middle)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Chuyên viên Quản trị - Vận hành

Ha Noi

Senior IT System Developer – Sharepoint

Ho Chi Minh
 • Attractive Package
 • Endless growth-company
 • 20 days of annual leave

Database Developer (SQL, Oracle, MySQL)

Ha Noi

Company Spotlight

NVG Technology Headline Photo
NVG Technology Ho Chi Minh

THE GREAT PLACE TO WORK! Delivering top-performing mobile and platform products in Switzerland.