27 oracle jobs in Vietnam for you

Senior Developer (Oracle, SSIS, ETL)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
 • Attractive Package
 • Endless growth-company
 • 20 days of annual leave

System Admin (SQL, Oracle)

Ha Noi

03 Database Administrator (Oracle)

Ha Noi

Database Developer (Oracle, PL SQL)

Ho Chi Minh

Data Engineer (Database, Oracle)

Ha Noi
 • Mua thêm bảo hiểm Pijico
 • Chế độ khen thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Java Developer (Spring/Oracle) 800-2200$

Ho Chi Minh
 • Yearly performance bonus
 • Good benefit
 • Good working environment

2 Database Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi
 • Sản phẩm sáng tạo vì cộng đồng
 • Review 2 lần/năm, thưởng dự án
 • Hỗ trợ phát triển ý tưởng mới

Data Engineer (Oracle, SQL)

Ha Noi

03 System Admin (Linux, Oracle)

Ha Noi

10 Java Developers (MySQL/Oracle)~ $1500

Ha Noi

Chuyên viên Quản trị - Vận hành

Ha Noi

Software Integration Engineer (ESB)

Ha Noi

Java Engineer (Java)

Ha Noi

10 .NET core Dev ($500-$1,200 in net)

Ha Noi

20 Java Dev (Oracle, Spring)~ 1500$(Net)

Ha Noi
Da Nang
 • Lương net lên tới 1500$
 • Thưởng 20% doanh thu
 • Hỗ trợ chỗ ở nviên ngoại tỉnh

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (JavaScript, SQL)

Others

Junior Java Developer (600-800 USD)

Ha Noi

Database Manager (MySQL,MSSQL), AWS

Ha Noi

Kỹ sư Giải pháp kiến trúc Cloud (Linux)

Ha Noi

Company Spotlight

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so