37 oracle jobs in Vietnam for you

10 Developers (.Net, C#, Oracle SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Great team, Big bonus
 • Attractive income
 • Friendly,pleasant environment

Chuyên viên MIS (BI,Data Analyst,Oracle)

Ho Chi Minh

Database Engineer (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Java Developer (Spring/Oracle) 800-2200$

Ho Chi Minh
 • Parking/ Telephone/ Lunch fee
 • Chance to work overseas
 • Discount 40% of CGV Cinema,TLJ

Oracle Database Admin (Dataguard, RAC)

Ho Chi Minh

CV Vận hành Core (SQL/Oracle/Java/.NET)

Ho Chi Minh
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Môi trường trẻ trung,năng động
 • Thưởng dự án, lương tháng 13

Software Developer (PL/SQL, Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Database Administrator (Oracle, MySQL)

Ha Noi
 • LƯƠNG HẤP DẪN (17-20 THÁNG)
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Đào tạo, thăng tiến

10 Junior Java Dev (MVC, Spring, Oracle)

Ha Noi

Junior Database Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh
Get new Oracle jobs by email

Core Banking Developer (Java/C#/Oracle)

Ho Chi Minh

05 Java Developers (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

02 NodeJS Developers (MySQL, Oracle)

Ha Noi

03 .NET Developers (C#, Oracle)

Ho Chi Minh

Mid-level Java Developer (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Technical Services Manager (Oracle)

Ha Noi

System Engineer (Linux, Oracle)

Ho Chi Minh

System Engineer (SQL, Oracle)

Ha Noi

12 Java Developers (Spring, Oracle)

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh
 • Môi trường trẻ trung năng động
 • Tham gia các Câu lạc bộ

Oracle DBA / Database Administrator

Ho Chi Minh

Company Spotlight

DiCentral Headline Photo
DiCentral Ho Chi Minh

A leading company in offering and consulting business management solution