4 oracle developer jobs in Vietnam

Core Banking Developer (Java/C#/Oracle)

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất

Java Developer (Oracle, MySQL, Spring)

Ho Chi Minh
  • Yearly performance bonus
  • Provide laptop, Screen
  • Good working environment