23 oracle developer jobs in Vietnam for you

Java Developer (Java, Oracle)

Ha Noi

2 Java Developers (Oracle, SQL, Docker)

Ha Noi

Developer ( .NET, C#, Oracle )

Others

IT Developer (.Net, SQL, Oracle)

Ha Noi

Java Developer (Spring, Backend, Oracle)

Ha Noi

DBA |Oracle EBS, Oracle identity manager

Ha Noi

System Admin (Oracle, Linux)

Ha Noi

System Admin (MySQL, Oracle)

Ha Noi

Database Administrator (DBA/Oracle, SQL)

Ha Noi

Mid Level Java Web Developer

Ho Chi Minh
  • Yearly performance bonus
  • Provide laptop, Screen
  • Good working environment

IT Application Support (Linux, Oracle)

Ha Noi

Database Administrator (Oracle)

Ha Noi
  • Mức lương thỏa thuận
  • Môi trường hiện đại, năng động
  • Các chính sách đãi ngộ tốt

DevOps (Database, SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

10 Java Developers (MySQL/Oracle)~ $1500

Ha Noi

Chuyên viên triển khai ERP (Oracle)

Ho Chi Minh

Product Owner (Java/Oracle/SQL)

Ho Chi Minh

Database Administrator

Ha Noi

Software Developer (JavaScript, SQL)

Others

Datawarehouse Developer (Junior/Middle)

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
  • Không yêu cầu kinh nghiệm

03 Java Developers (Spring) $1000-$2000

Ha Noi

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.