28 oracle developer jobs in Vietnam for you

.NET Developers (AngularJS, Oracle)

Ho Chi Minh

SAP ABAP Developer (Database, Oracle)

Ho Chi Minh

Database Developer (Oracle, PL SQL)

Ho Chi Minh
 • Full 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • New and modern offices

03 Java Developers (Oracle, MySQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Free English Class

Application Developer(Java, C#, Oracle)

Ho Chi Minh

5 Java Developers (MySQL/Oracle) ~ $1200

Ha Noi

Sr. Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Corporate Services Manager(Oracle,MySQL)

Ho Chi Minh
 • Professional development
 • Professional environment
 • KPI Bonus

Senior Developer (.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Java Software Engineer (Spring, Oracle)

Ho Chi Minh

Datawarehouse Developer (Junior/Middle)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
 • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

BackEnd Developer (Java,Spring,Oracle)

Ho Chi Minh
 • Không làm thêm giờ
 • Team building
 • Off thứ bảy, chủ nhật và lễ

Big Data Engineer (Java/Oracle/Hadoop)

Ha Noi
Ha Noi

Java Engineer (Oracle)

Ha Noi
Ha Noi

10 Oracle Database Admin (all levels)

Ho Chi Minh

Application Designer (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh

03 .NET Developers (AngularJS, MySQL)

Ha Noi

04 Python Developer (Odoo, Agile)

Ha Noi

C++ developers ($800-$1,200 net salary)

Ha Noi

08 Java Back-End Developer

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Company Spotlight

NVG Technology Headline Photo
NVG Technology Ho Chi Minh

THE GREAT PLACE TO WORK! Delivering top-performing mobile and platform products in Switzerland.