74 nodejs developer jobs in Vietnam

Web Developer (NodeJS/ ReactJS) -> $2000

Ho Chi Minh
  • Mức lương cao Up to $2000
  • Đào tạo khóa học chuyên môn
  • Đặc biệt tiệc tùng hằng tuần

Fresh/Jr NodeJS Backend Dev (JavaScript)

Ha Noi
  • Ứng viên ít KN sẽ được đào tạo
  • Chế dộ và phúc lợi thú vị
  • Xây nền tảng số hàng đầu VN