51 nodejs developer jobs in Vietnam

Full-Stack Developer (NodeJS/Python)

Da Nang
 • Competitive salary & benefits
 • 13th month salary
 • Performance Bonus

NodeJS Developer (Javascript/Typescript)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Work remotely from anywhere
 • 13th month & performance bonus
 • Macbook Pro laptop provided

JavaScript Developer (VueJS/NodeJS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Company trip
 • Private medical insurance, ect

Backend Developer (NodeJS/PHP/Laravel)

Ha Noi
 • Mức lương cao từ 800 - 1500$
 • Nhiều cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường làm việc vui vẻ

Fullstack Developer (JavaScript, NodeJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Làm sản phẩm của chính mình
 • Gift allowance hấp dẫn
 • Môi trường trẻ & chuyên nghiệp