153 nodejs jobs in Vietnam

Technical Architect (Java or Nodejs)

Ho Chi Minh
  • Job security - skip probation
  • Private health care for family
  • 1st-class offices & facilities

Web Developer (NodeJS/ ReactJS) -> $2000

Ho Chi Minh
  • Mức lương cao Up to $2000
  • Đào tạo khóa học chuyên môn
  • Đặc biệt tiệc tùng hằng tuần