25 mvc jobs in Ha Noi

Backend Developer (.NET, MVC)

Ha Noi
  • Mức lương thỏa thuận
  • Môi trường hiện đại, năng động
  • Các chính sách đãi ngộ tốt

04 .Net (C#, MVC, OOP)

Ha Noi
  • Thưởng dự án, KPI
  • Review lương 1 lần/ năm, no OT
  • Teambuilding hàng quý, năm

PHP Team Leader (MySQL, MVC) - Upto 45M

Ha Noi
  • Bảo hiểm cá nhân cao cấp
  • Thưởng kinh doanh theo dự án
  • Đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng