30 mvc jobs in Vietnam

Senior .Net Developer (C#, MVC)

Ho Chi Minh
 • Competitive Remuneration
 • Annual Bonus and 13th Salary
 • 15 Annual Leave

.NET Developer (MVC, JavaScript)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

Asp.net Developer (MVC/WPF)

Ho Chi Minh
 • 13th month salary
 • Premium healthcare package
 • Opportunity training in US

.NET Developers (MVC, MySQL)

Ha Noi
 • Môi trường làm việc lý tưởng
 • Đào tạo và phát triển
 • Quyền lợi ngập tràn

Java Dev (Spring, MVC-) Up to 2000$

Ha Noi
 • Attractive, competitive salary
 • Professional environment
 • Annual 5-star-company trip

Backend Java Engineer (Spring/ MVC)

Ho Chi Minh
 • Very Attractive salary&benefit
 • Review salary 2 times/year
 • Quarter performance bonus

C#/.NET Dev (Asp.net MVC/Web API)

Ha Noi
 • Phỏng vấn online trong dịch
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng